REGULAMIN – biegi dla dzieci

Regulamin biegów dla dzieci – Cyborg 2018

CEL

 • Popularyzacja biegów jako naturalnej formy spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.
 • Promowanie zdrowego stylu życia oraz integracja pokoleń mieszkańców miasta.

TERMIN I MIEJSCE BIEGU DLA DZIECI

 • 1 stycznia 2018  r. w godz. 11:15
 • Park Śląski, obok hali Kapelusz, Promenada Gen. Ziętka 4, 41-500 Chorzów

DYSTANS

 • Dystanse, na których zostaną rozegrane biegi dla dzieci: 200 m i 400 m
 • Opiekun dziecka przy zapisach wybiera dowolnie dystans dla dziecka (można zmienić później)

WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Każde dziecko otrzyma numer startowy, który należy przypiąć do koszulki.
 • W momencie weryfikacji/odbioru numeru startowego oraz podczas biegu i po, obecność rodzica lub prawnego opiekuna jest obowiązkowa.
 • Rodzice (lub opiekunowie) biorą pełną odpowiedzialność za dziecko przed, w trakcie i po biegu.
 • Opiekun prawny dziecka oświadcza że zapoznał się z regulaminem biegu.
 • Zgłaszający do biegu opiekunowie prawni oświadczają, że start dzieci jest na ich wyłączną odpowiedzialność i że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w biegu.

ZGŁOSZENIA

Chętnych prosimy o zgłoszenie przez formularz: FORMULARZ ZAPISÓW DLA DZIECI

Ustalamy limit dzieci startujących w zawodach: 100
LIMIT DOTYCZY ZGŁOSZEŃ OPŁACONYCH!!

OPŁATA STARTOWA

Opłata startowa za bieg: 10 zł
Płatności należy dokonywać na konto:
Raiffeisen Bank Polska S.A.
09 1750 0012 0000 0000 3841 5336
Fundacja Cała Naprzód Kościuszki 35, 44-100 Gliwice
Tytułem: (wpisać imię i nazwisko) – Cyborg- bieg dla dzieci

PROGRAM BIEGU

Planowany start biegów dzieci – godz. 11:15, biegi następują kolejno po sobie.

KLASYFIKACJE I NAGRODY

W biegach dla dzieci nie będzie prowadzonych klasyfikacji. Każdy, kto ukończy bieg otrzyma na mecie pamiątkowy medal, coś słodkiego i ciepłą herbatkę.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Raz uiszczona opłata nie podlega zwrotowi (można przepisać na innego zawodnika)

Organizator, zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania danych osobowych, oraz zdjęć w celu opublikowania lub przedstawienia imion, nazwisk dzieci na stronach internetowych organizatora.

Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play.

Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.

Organizator nie zapewnia Uczestnikom zawodów grupowego ubezpieczenia NNW.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie do 7 dni przed imprezą.

Za rzeczy pozostawione lub zagubione organizator nie ponosi odpowiedzialności.